21/07/2019 21:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bác thợ xay
Мельник

Tác giả: Aleksandr Sergeevich Pushkin - Александр Сергеевич Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 13/01/2015 10:09

 

Nguyên tác

Возвратился ночью мельник:
“Жёнка! что за сапоги?”

“Ах ты, пьяница, бездельник!
Где ты видишь сапоги?
Иль мутит тебя лукавый?
Это вёдра! Вёдра! право!”

“Вот уж сорок лет живу,
ни во сне, ни наяву
не видал до этих пор
я на ведрах медных шпор!”

Bản dịch (của Bản dịch của Nina @nuocnga.net)

Bác thợ xay về nhà ban tối
“Này vợ ơi! Sao có ủng ở đây?”

“Ối chồng ơi, dở tỉnh, dở say!
Anh thấy ủng ở đâu kia chứ?
Hay rượu làm anh lú mất rồi?
Là xô đấy, hai cái xô, thực sự!”

“Bốn mươi năm tôi sống trên đời
Dẫu trong mơ, hay tỉnh giấc, chao ôi
Đến hôm nay tôi chưa hề thấy
Xô nào có cựa giày đồng như vậy!”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Sergeevich Pushkin » Bác thợ xay