01/07/2022 15:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rằng...

Tác giả: Y Phương - Hứa Vĩnh Sước

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 29/05/2009 09:53

 

Kẻ trốn chồng
Người lừa vợ
Trong xó tối
Tỏ tình

Sau cuộc tỏ tình
Họ lại đàng hoàng đóng vai Cha Mẹ
Khuyên răn lũ trẻ
Rằng...
Cao Bằng, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Y Phương » Rằng...