12/04/2021 05:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhập tục luyến thanh sơn
入俗戀青山

Tác giả: Pháp Loa thiền sư - 法螺禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 04/06/2006 08:15

 

Nguyên tác

疏瘦窮秋水,
巉礹落照中。
昂頭看不盡,
來路又重重。

Phiên âm

Sơ sấu cùng thu thuỷ,
Sàm nham lạc chiếu trung.
Ngang đầu khan bất tận,
Lai lộ hựu trùng trùng.

Dịch nghĩa

Rặng núi gầy mảnh in bóng xuống đáy nước mùa thu,
Đỉnh núi chót vót dưới ánh mặt trời.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy không cùng,
Con đường đi tới lại càng lắm ngả.

Bản dịch của Nguyễn Duy

Nước thu in bóng núi gầy
Đỉnh cao chót vót gió lay ánh tà
Ngước nhìn mây núi bao la
Con đường phía trước bỗng xa nghìn trùng.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Pháp Loa thiền sư » Nhập tục luyến thanh sơn