17/10/2019 01:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Làm chị phải lành, làm anh phải khó

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 14:20

 

Làm chị phải lành, làm anh phải khó
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Làm chị phải lành, làm anh phải khó