28/11/2021 10:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 23
首23

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:24

 

Nguyên tác

無藥可醫卿相命,
有心應對鬼神知。
世間惟有芳名在,
富貴浮雲本自期。

Phiên âm

Vô dược khả y khanh tướng mệnh,
Hữu tâm ưng đối quỷ thần tri.
Thế gian duy hữu phương danh tại,
Phú quý phù vân bản tự kỳ.

Bản dịch của (Không rõ)

Khanh tướng thôi đành không thuốc chữa
Lòng này thực có quỷ thần hay
Thế gian chỉ có danh thơm quý
Phú quý mây bay giả dối thay
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 82, 4-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 23