30/01/2023 09:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

CXLIX (Đông về bên bức tường phai)
CXLIX (L’hiver aux opaques parois)

Tác giả: Anna de Noailles

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 07/10/2022 20:49

 

Nguyên tác

L’hiver aux opaques parois
N’a pas de brises ni d’arômes;
Tu respires en quelque endroit
Et pour moi l’univers embaume!

On voit, dans le froid firmament,
Les étoiles aux feux fidèles;
Mon regard recherche laquelle
Met sur toi son scintillement.

Axe élu, pour moi tu traverses
Le globe d’un trait idéal.

— Ainsi trompe et nous bouleverse
Un amour fortuit et fatal…

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đông về bên bức tường phai
Một trời không có gió lay hương đùa;
Đâu đây tiếng thở anh đưa
Với em vũ trụ cũng vừa dậy hương!

Thấy, trong giá lạnh thiên đường,
Những vì tinh tú ánh thường thuỷ chung;
Mắt em tìm kiếm mông lung
Mặc lên anh vẻ chập chùng ánh soi.

Qua anh, em bước vào đời
Địa cầu với nét vợi vời ý thơ.

- Đôi ta ai biết biết mà ngờ
Tình yêu định mệnh tình cờ với ta...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna de Noailles » CXLIX (Đông về bên bức tường phai)