23/10/2021 19:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lựa được con dâu sâu con mắt

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 13/10/2008 04:59

 

Lựa được con dâu sâu con mắt,
Mua heo lựa nái, mua gái chọn dòng.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Lựa được con dâu sâu con mắt