20/01/2020 22:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan chẩn

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:20

 

Phiên âm

Tẩn khan môn ngoại động thanh ho,
An Thượng hòa nhân cánh họa đồ ?
Văn đạo cật triêu tương chẩn thí,
Khả liên dị cảnh diệc huề phù!
Quân ân vị nhẫn di cùng hộ,
Thanh thuế thùy năng niệm nhất phu?
Túc tích thốn tâm không tự thác,
Đê thùy bất ngữ ỷ tường ngu.

Bản dịch (của Bản dịch của Nguyễn Văn Tú)

Chạy xem tiếng nhộn ở ngoài đường,
Tranh đói nhà ai vẽ một trương.
Thấy nói sáng nay ngồi phát chẩn,
Cách vùng bồng bế cảnh nên thương.
Ơn trên chưa nỡ quên nhà khó,
Đời thịnh ai lo một kẻ thường!
Lòng hẹn với lòng nay hóa hão,
Cúi đầu lẳng lặng dựa bên tường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Quan chẩn