04/07/2022 00:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Anh trong tim, trong hơi thở của em”
“Ты в сердце моем, в дыханье моем”

Tác giả: Silva Barunakova Kaputikian - Сильва Барунаковна Капутикян

Nước: Armenia
Đăng bởi xinbac-tibo vào 10/09/2007 13:52

 

Nguyên tác

Ты в сердце моем, в дыханье моем,
В печали моей, в ликованье моем.
Горишь в моей песне как пламя ты,
Гляжу на других - пред глазами ты.
В чей дом ни пойду я - там ты гостишь.
Ты - воздух, и свет, и ветер, и тишь.
Куда же, куда бежать от тебя!..

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh trong tim, trong hơi thở của em
Trong nỗi buồn, trong mừng vui, hoan hỉ
Cháy lên trong thơ em như ngọn lửa
Em nhìn người ta – trước mặt chỉ thấy anh.
Em đến nhà ai thì anh cũng theo cùng
Anh là không khí, là ánh sáng, là dịu êm, là gió
Thế mà sao anh chạy trốn khỏi em!…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Silva Barunakova Kaputikian » “Anh trong tim, trong hơi thở của em”