20/08/2022 09:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái thượng khúc kỳ 2
塞上曲其二

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2008 04:09

 

Nguyên tác

命將征西極,
橫行陰山側。
燕支落漢家,
婦女無華色。

Phiên âm

Mệnh tướng chinh Tây cực,
Hoành hành Âm Sơn[1] trắc.
Yên Chi[2] lạc Hán gia,
Phụ nữ vô hoa sắc.

Dịch nghĩa

Sai tướng đi đánh miền Tây cực
Hoành hành bên núi Âm Sơn
Núi Yên Chi rơi vào quân nhà Hán
Đàn bà con gái không còn tươi đẹp

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Chinh tây tướng phụng mạng
Ngang dọc đất Âm Sơn
Hán đoạt Yên Chi lại
Gái Hồ nhan sắc tàn
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
[1] Tức núi Côn Luân ngày nay, chạy dài suốt tỉnh Tuy Viễn, Sát Cáp Nhĩ và Nhiệt Hà, Trung Quốc.
[2] Tên núi, nay nằm ở huyện San Đan, tỉnh Cam Túc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tái thượng khúc kỳ 2