22/05/2024 12:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ Khâu tự lộ yến lưu biệt chư kỹ
武丘寺路宴留別諸妓

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2008 03:19

 

Nguyên tác

銀泥裙映錦障泥,
畫舸停橈馬簇蹄。
清管曲終鸚鵡語,
紅旗影動𩢚䮧嘶。
漸消醉色朱顏淺,
欲語離情翠黛低。
莫忘使君吟詠處,
女墳湖北武丘西。

Phiên âm

Ngân nê quần ánh cẩm chướng nê,
Hoạ khả đình kiêu mã thốc đề.
Thanh quản khúc chung anh vũ ngữ,
Hồng kỳ ảnh động bột hàn[1] tê.
Tiệm tiêu tuý sắc chu nhan thiển,
Dục ngữ ly tình thuý đại đê.
Mạc vong sứ quân ngâm vịnh xứ,
Nữ phần hồ bắc Vũ Khâu tây.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Quần ngấn bạc ngời, trướng gấm sang,
Dừng chèo thuyền lớn, vó câu in.
Khúc dừng sáo điệu, lời anh vũ,
Bóng động cờ hồng, ngựa hí ran.
Dần giảm cơn say, dịu mặt đỏ,
Chia ly muốn nói, cúi mày xanh.
Đừng quên nơi sứ quân ngâm vịnh,
Mộ nữ bên hồ, chùa kế bên.
Tiêu đề bài này có sách chép là Tô Châu giang ngạn lưu biệt Lạc Thiên 蘇州江岸留別樂天 (Tặng Lạc Thiên khi chia tay bên bờ sông ở Tô Châu), do Trương Tịch 張籍 làm.

[1] Một giống ngựa Hồ, lông dày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Vũ Khâu tự lộ yến lưu biệt chư kỹ