05/10/2022 11:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Can hành kỳ 4
長干行其四

Tác giả: Thôi Hiệu - 崔顥

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 18:01

 

Nguyên tác

三江潮水急,
五湖風浪湧。
由來花性輕,
莫畏蓮舟重。

Phiên âm

Tam Giang triều thuỷ cấp,
Ngũ Hồ phong lãng dũng.
Do lai hoa tính khinh,
Mạc uý liên chu trọng.

Dịch nghĩa

Thuỷ triều sông Tam Giang lên rất mạnh
Sóng gió Ngũ Hồ càng dữ dội
Song bản tính vốn coi thường
Không sợ dùng thuyền nan, dù chở nặng

Bản dịch của Vũ Minh Tâm

Triều Tam Giang dâng gấp
Sóng Ngũ Hồ cuộn ác
Ta vốn dĩ xem thường
Nặng thuyền nan cứ vượt

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Hiệu » Trường Can hành kỳ 4