29/11/2021 21:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh bình điệu
清平調

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 18:17

 

Nguyên tác

年年雪裏,
常插梅花醉。
挼盡梅花無好意,
贏得滿衣清淚。
今年海角天涯,
蕭蕭雨鬢生華。
看取晚來風勢,
故應難看梅花。

Phiên âm

Niên niên tuyết lý,
Thường tháp mai tuý.
Noa tận mai hoa hoa vô hảo ý,
Doanh đắc mãn y thanh lệ.
Kim niên hải giác thiên nhai,
Tiêu tiêu vũ mấn sinh hoa.
Khán thủ vãn lai phong thế,
Cố ưng nan khán mai hoa.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Năm năm đạp tuyết
Giắt mai say tuý luý
Vò hết mai không mãn ý
Thêm đẫm áo đầy thanh lệ
Năm nay góc biển ven trời
Phơ phơ tóc điểm sương rồi
Xem thấy chiều về gió lộng
Hẳn chừng khó thấy hoa mai
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Thanh bình điệu