02/03/2021 02:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư dân và biển cả

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 01/08/2019 08:52

 

Cuộc sống ngư dân lắm dãi dầu
Nhọc nhằn thả lưới với giăng câu
Sinh nghề được mất nhờ trời cả
Tử nghiệp giàu nghèo cậy biển sâu
Lắm chuyện đau lòng khôn kể xiết
Bao điều xót dạ phải than sầu
Đời như bọt sóng tung tràn bãi
Số phận ai mà dễ biết đâu!
7-4-2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Ngư dân và biển cả