23/01/2022 09:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba tiêu
芭蕉

Tác giả: Nguyễn Thông - 阮通

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/04/2009 20:28

 

Nguyên tác

障戶遮窗欲礙行,
解相炎景變凄清。
最憐月下微風度,
滿樹蕭蕭作雨聲。

Phiên âm

Chướng hộ già song dục ngại hành,
Giải tương viêm cảnh biến thê thanh.
Tối liên nguyệt hạ vi phong độ,
Mãn thụ tiêu tiêu tác vũ thanh.

Dịch nghĩa

Ngăn cửa ngoài che cửa sổ, làm trở ngại cho người đi
Nhưng biết đem cảnh nóng nực biến thành mát mẻ
Rất đáng yêu dưới bóng trăng, lúc có làn gió hây hây
Toàn cây rung động làm thành tiếng mưa lách tách

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Án ngữ song, vướng bước người,
Nhưng khi nóng bức đưa hơi mát lành.
Ưa sao dưới bóng trăng thanh,
Gió qua xào xạc nghe thành tiếng mưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thông » Ba tiêu