15/06/2024 00:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúng số thi kỳ 1
中數詩其一

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2019 22:59

 

Nguyên tác

此身本是國家身,
賦予原來不是貧。
赫赫洋洋陰佑相,
生生化化默通神。
秋來仟眾求千數,
臘到惟吾中萬銀。
富貴風流將利用,
江山眉目畫添春。

Phiên âm

Thử thân bản thị quốc gia thân,
Phú dữ nguyên lai bất thị bần.
Hách hách dương dương âm hựu tướng,
Sinh sinh hoá hoá mặc thông thần.
Thu lai thiên chúng cầu thiên số,
Lạp đáo duy ngô trúng vạn ngân.
Phú quý phong lưu tương lợi dụng,
Giang sơn mi mục hoạ thiêm xuân.

Dịch nghĩa

Thân này chính thị thuộc về nhà nước,
Trời phú cho vốn chẳng nghèo.
Thần thánh hiển hách ngầm giúp đỡ,
Sanh sôi và chuyển hoá cứ lặng lẽ biến thông.
Sang thu, ngàn người mong trúng số ngàn đồng,
Tháng chạp tới, chỉ mình ta trúng tiền vạn.
Giàu sang và thong thả đều được cả hai,
Mở mày mở mắt với đời như mùa xuân tô điểm thêm bức tranh sông núi.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Thân này chính thị quốc gia thân,
Trời phú cho ta vốn chẳng bần.
Phò trợ âm thầm uy hiển hách
Hoá sanh lặng lẽ sức thông thần
Thu sang lắm kẻ mong thiên số.
Chạp đến riêng ta trúng vạn ngân.
Phú quý phong lưu đều được cả
Mặt mày rạng rỡ nước non xuân!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Trúng số thi kỳ 1