07/12/2022 04:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tối

Tác giả: Thế Lữ - Nguyễn Thứ Lễ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 03/12/2005 13:44

 

Trời cao vàng tắt, trên cây
Con cim bé nhỏ gọi ngày hôm sau,
Âm thầm mây rủ rê nhau
Kéo đi trốn cảnh u sầu đem tăm.
Nguồn: Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thế Lữ » Tối