17/01/2021 04:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ải Chi Lăng

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/01/2015 00:39

 

Ải Chi Lăng! Ải Chi Lăng!
lưỡi gươm đẫm máu Liễu Thăng thuở nào
gập ghềnh lũng thấp đồi cao
vũng lầy thành ruộng đã bao nhiêu mùa

Chập chờn trận mạc xa xưa
quân reo ngựa hí gươm khua dậy trời
thịt xương xưa hoá đất rồi
nợ xưa còn để nặng đời sau ư?

Gió trên vách đá ù ù
nghe tù và dội xuống từ cao xanh...
Mặt trận Lạng Sơn, 18.2.1979

Nguồn: Đãi cát tìm vàng, NXB Văn nghệ, 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Ải Chi Lăng