21/05/2024 17:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Tùng Đường
別松堂

Tác giả: Nguyễn Thông - 阮通

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2009 11:20

 

Nguyên tác

蕭蕭旦雨滿關河,
撲被同君聽夜過。
休怪畏途輕遠涉,
如今平地盡風波。

Phiên âm

Tiêu tiêu đán vũ mãn quan hà,
Phác bị đồng quân thính dạ qua.
Hưu quái uý đồ khinh viễn thiệp,
Như kim bình địa tận phong ba.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Mưa rơi ray rứt xứ Mường,
Ôm chăn cùng đợi đêm trường chóng qua.
Hiểm nghèo khinh suất đi xa,
Hiện giờ đâu chẳng phong ba lạ gì.
Tùng Đường tức Đỗ Đăng Đệ, thượng thư bộ hộ, bạn của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thông » Biệt Tùng Đường