28/10/2020 10:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam diễm phụ
三艷婦

Tác giả: Vương Thiệu Tông - 王紹宗

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 30/06/2012 21:18

 

Nguyên tác

大婦能調瑟,
中婦詠新詩。
小婦獨無事,
花庭曳履綦。
上客且安坐,
春日正遲遲。

Phiên âm

Đại phụ năng điệu sắt,
Trung phụ vịnh tân thi.
Tiểu phụ độc vô sự,
Hoa đình duệ lý kỳ.
Thượng khách thả an toạ,
Xuân nhật chính trì trì.

Bản dịch của Hồng Hà

Dâu cả dạo ngón đàn
Dâu thứ vịnh tân thi
Dâu út riêng nhàn nhã
Dấu giày lết sân hoa
Khách quý xin an tọa
Ngày xuân trôi chậm rì

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Thiệu Tông » Tam diễm phụ