19/08/2022 11:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhập Việt Tây Toàn Châu giới
入粵西全州界

Tác giả: Tổ Chi Vọng - 祖之望

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 09:12

 

Nguyên tác

楚尾同分野,
湘源昔未經。
雲根連水白,
山面向人青。
乳竇穿岩腹,
松陰護草亭。
讀書行萬里,
小轎闢疏欞。

Phiên âm

Sở vĩ đồng phân dã,
Tương Nguyên tích vị kinh.
Vân căn liên thuỷ bạch,
Sơn diện hướng nhân thanh.
Nhũ đậu xuyên nham phúc,
Tùng âm hộ thảo đình.
Độc thư hành vạn lý,
Tiểu kiệu tịch sơ linh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Phân giới phần cuối Sở,
Lẫn lộn cùng Tương Nguyên.
Mây liền sông trắng nước,
Núi xanh đối mặt liền.
Thạch nhủ trong hang núi,
Nhà cỏ núp bóng tùng.
Biết vạn nơi nhờ sách,
Mở cửa mọi việc thông.
Toàn Châu nay là khu vực Tráng tộc giữa Quảng Tây và Quế Lâm, vùng thượng nguồn sông Tương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tổ Chi Vọng » Nhập Việt Tây Toàn Châu giới