14/08/2020 01:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phương Tây

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 26/03/2007 19:30

 

Rút ngàn con gió chạy qua
Mùa băng giá thổi tê nhòa Tây phương
Bước đi là mấy dặm đường
Sầu nghe xuân động trong vườn lá xanh
Nụ cười môi tắt đi nhanh
Màu se sắt dựng âm thanh điêu tàn
Bờ dương xế lục trăng tan
Bên thành đất quạnh thu dàn trắng vôi
Ngày đi đổ bóng sau người
Mộng hờ biết có buồn vui em về
Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn, NXB Hội nhà văn, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Phương Tây