23/10/2021 01:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cách Hán giang ký Tử Yên
隔漢江寄子安

Tác giả: Ngư Huyền Cơ - 魚玄機

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/01/2007 19:26

 

Nguyên tác

江南江北愁望,
相思相憶空吟。
鴛鴦暖臥沙浦,
鸂鶒閑飛橘林。
煙裏歌聲隱隱,
渡頭月色沉沉。
含情咫尺千里,
況聽家家遠砧。

Phiên âm

Giang nam giang bắc sầu vọng,
Tương tư tương ức không ngâm.
Uyên ương noãn ngoạ sa phố,
Khê xích[1] nhàn phi quất lâm.
Yên lý ca thanh ẩn ẩn,
Độ đầu nguyệt sắc trầm trầm.
Hàm tình chỉ xích thiên lý[2],
Huống thính gia gia viễn châm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bờ nam bờ bắc buồn trông
Nhớ nhau chỉ biết suông ngâm thơ đề
Uyên ương bãi cát nằm kề
Le le từng cặp bay về rừng cam
Tiếng ai ca vẳng trong sương
Bến sông trăng cũng vấn vương trĩu lòng
Bên nhau mà hóa nghìn trùng
Khắp nơi đập áo buồn nung chín người.
[1] Còn gọi là tử uyên ương 紫鴛鴦, le le cánh biếc.
[2] Gần bên nhau (cách một con sông) mà như xa cách ngàn dặm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngư Huyền Cơ » Cách Hán giang ký Tử Yên