28/11/2021 23:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái thượng khúc kỳ 2
塞上曲其二

Tác giả: Tạ Trăn - 謝榛

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 15:58

 

Nguyên tác

飛將龍沙逐虜還,
夜驅駝馬入燕關。
城頭殘月誰橫笛,
吹落梅花雪滿山。

Phiên âm

Phi tướng[1] Long Sa trục lỗ hoàn,
Dạ khu đà mã nhập Yên quan[2].
Thành đầu tàn nguyệt thuỳ hoành địch,
Xuy “Lạc mai hoa[3]” tuyết mãn san.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đánh Lỗ về Long Sa đã tối
Phi tướng xua ngựa nhập ải Yên
Ai nâng sáo đầu thành trăng xế
Thổi Lạc Mai tuyết phủ núi nghiêng
[1] Chỉ Lý Quảng 李廣 (184 tr.CN - 119 tr.CN), tướng nhà Hán, nhanh nhẹn, thiện chiến.
[2] Tức Sơn Hải quan, nằm giữa tỉnh Liêu Ninh và Hà Bắc.
[3] Tức Mai hoa lạc 梅花落, tên khúc ca xưa dùng cho sáo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Trăn » Tái thượng khúc kỳ 2