23/01/2022 07:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con đường về bến Tam Soa

Tác giả: Xuân Hoài - Bùi Xuân Huyến

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/12/2014 11:41

 

Con đường về bến Tam Soa
Như câu thơ đẹp trải ra đón mời
Xanh chi lắm cỏ đê ơi
Để anh muốn chọn chỗ ngồi với em.

Đò ai thả giọng hò quen
Cho người trên bến muốn xen lời vào
Nghìn năm chưa thoả ước ao
"Người ơi" câu ví vẫn xao xuyến lòng.

Em như dòng nước xanh trong
Bao nhiêu bến hẹn bờ mong trải dài
Anh như đò dọc đi hoài
Bao xuôi ngược cũng không ngoài mặt sông.

Người đi xa mấy năm ròng
Chưa ai quên một khúc vòng con đê
Cỏ xanh như chính lời thề
Hai bờ đê gợi bước về vương vương.
1981

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Hoài » Con đường về bến Tam Soa