02/10/2022 22:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuế vãn tự cảm
歲晚自感

Tác giả: Vương Kiến - 王建

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 07:54

 

Nguyên tác

人皆欲得長年少,
無那排門白髮催。
一向破除愁不盡,
百方回避老須來。
草堂未辦終須置,
松樹難成亦且栽。
瀝酒願從今日後,
更逢二十度花開。

Phiên âm

Nhân giai dục đắc trường niên thiếu
Vô ná bài môn bạch phát thôi
Nhất hướng phá trừ sầu bất tận
Bách phương hồi tỵ lão tu lai
Thảo đường vị biện chung tu trí
Tùng thụ nan thành diệc thả tài
Lịch tửu nguyện tòng kim nhật hậu
Cách phùng nhị thập độ hoa khai.

Dịch nghĩa

Người ta đều muốn được mãi mãi trẻ trung
Mà sao mở cửa ra, thấy toàn là tóc bạc giục giã!
Một mực quyết phá tan, mà sầu không hết
Dù lẩn tránh khắp trăm phương, cái già vẫn phải đến
Nhà cỏ tuy chưa làm, nhưng cuối cùng sẽ cắt
Câu thông khó trồng nên, rồi cũng sẽ trồng
Rót rượu ta nguyện từ nay về sau
Sẽ gặp hai mươi lần hoa nở nữa.

Bản dịch của Trần Trọng San

Ai nấy đều mong thường trẻ mãi
Mà sao mở cổng tóc sương pha!
Phá tan một mách sầu không hết
Lánh khắp trăm phương vẫn cứ già
Mái cỏ chưa làm rồi chụm được
Cội tùng khó dựng cũng trồng ra
Rượu này rót nguyện từ nay sẽ
Lại gặp hai mươi bận nở hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiến » Tuế vãn tự cảm