24/06/2024 04:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều (II)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 31/08/2022 08:37

 

Chuông chiều buông nắng cuối
Chợ chiều vãn người mua
Đò chiều vắng người đợi
Lòng chiều dâng nỗi quê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Chiều (II)