23/10/2021 02:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá thích
過磧

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/05/2014 13:35

 

Nguyên tác

黃沙磧裏客行迷,
西望雲天直下低。
為言地盡天還盡,
行到安西還向西。

Phiên âm

Hoàng sa thích lý khách hành mê,
Tây vọng vân thiên trực há đê.
Vi ngôn địa tận thiên hoàn tận,
Hành đáo An Tây[1] hoàn hướng tây.

Dịch nghĩa

Khách đi trong sa mạc cát vàng tưởng như đi trong cơn mê,
Vì nhìn chân trời tây thấy mây trời hạ thật thấp.
Như người ta nói đó là nơi cùng tận của trời đất giao nhau,
Đi tới Tây An rồi, vẫn ở tuốt trời tây.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua sa mạc khách như mê hoặc
Ngóng An Tây thấy đất liền trời
Tận cùng trời đất chính nơi
An Tây đã tới, đất trời vẫn tây!
[1] Địa danh đời Đường, nay là huyện Khố Xa trong khu tự trị Tân Cương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Quá thích