09/08/2020 19:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đất láng quyên tự nhiên cỏ mọc

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 16:12

 

Đất láng quyên tự nhiên cỏ mọc,
Bời mang chữ nghèo bạn ngọc có đôi.
Khảo dị:
Đất láng quyên tự nhiên cỏ mọc,
Anh mảng lo nghèo bạn ngọc có đôi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đất láng quyên tự nhiên cỏ mọc