11/08/2022 16:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Động Đình hồ hữu cảm
過洞庭湖有感

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2018 21:57

 

Nguyên tác

奉璧輸誠自海陬,
布帆風送過巴州。
江山尚寄湘君墓,
巖壑難藏范蠡舟。
晚樹鳥歸雲夢澤,
夜潮魚闞岳陽樓。
雍和繚繞咸池樂,
餘韻時聞際楚邱。

Phiên âm

Phụng bích thâu thành tự hải tưu,
Bố phàm phong tống quá Ba Châu.
Giang sơn thượng ký Tương quân mộ[1],
Nham hác nan tàng Phạm Lãi chu.
Vãn thụ điểu quy Vân Mộng trạch,
Dạ triều ngư hám Nhạc Dương lâu.
Ung hoà liễu nhiễu Hàm Trì[2] nhạc,
Dư vận thời văn tế Sở Khâu.

Dịch nghĩa

Mang ngọc bích lòng thành đến từ góc biển,
Buồm vải gió đưa tới Ba Châu.
Giang sơn còn gửi ở mộ Tương quân,
Núi khe khó giấu thuyền Phạm Lãi.
Cây buổi tối chim về đầm Vân Mộng,
Triều đêm cá nhìn lầu Nhạc Dương.
Vấn vít tiếng nhạc ở Hàm Trì hài hoà,
Dư âm còn vọng tới Sở Khâu.

Bản dịch của Hoài Anh

Sứ từ góc biển dong thuyền,
Gió đưa buồm vải đến miền Ba Châu.
Mộ Tương quân núi sông lưu,
Con thuyền Phạm Lãi biết đâu mà tìm.
Đầm Vân Mộng ghé cánh chim,
Lầu Nhạc đương lúc triều đêm cá nhìn.
Nhạc Hàm Trì tiếng diệu huyền,
Dư âm còn vẳng tới triền Sở Khâu.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

[1] Nguyên chú: Mười hai ngọn Quân sơn ở trong hồ, trên núi có mộ Tương quân.
[2] Tên khúc nhạc do vua Hoàng Đế làm ra, vua Nghiêu thêm, sửa để dùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Quá Động Đình hồ hữu cảm