07/07/2022 21:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bất kiến - Cận vô Lý Bạch tiêu tức
不見-近無李白消息

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2005 16:09

 

Nguyên tác

不見李生久,
佯狂真可哀!
世人皆欲殺,
吾意獨憐才。
敏捷詩千首,
飄零酒一杯。
匡山讀書處,
頭白好歸來。

Phiên âm

Bất kiến Lý sinh[1] cửu,
Dương cuồng chân khả ai.
Thế nhân giai dục sát,
Ngô ý độc lân tài.
Mẫn tiệp thi thiên thủ,
Phiêu linh tửu nhất bôi.
Khuông sơn[2] độc thu xứ,
Ðầu bạch hảo quy lai.

Dịch nghĩa

Ðã lâu không gặp chàng Lý,
Bạn phải giả đò điên cuồng, thực đáng thương xót.
Trong lúc người đời đều muốn bạn phải chết,
Chỉ riêng tôi có ý muốn tiếc tài.
Bạn làm thơ rất mau lẹ, có lẽ đến ngàn bài,
Bây giờ đang phải nổi trôi, lưu lạc với một chén rượu.
Núi Khuông Lư là nơi bạn từng đọc sách khi xưa,
Đầu bạc rồi, bạn hãy trở về nơi đó.

Bản dịch của Anh Nguyên

Lâu không thấy họ Lý đâu,
Giả điên, giả dại, âu sầu, đáng thương.
Người đời muốn hại là thường,
Ý ta riêng vẫn xót thương người tài.
Giỏi, lanh, thơ viết ngàn bài,
Nổi trôi, chén rượu lai rai qua ngày.
Núi Khuông, đọc sách nơi này,
Mái đầu đã bạc, nên quay trở về...
(Năm 761)

[1] Tức Lý Bạch.
[2] Núi ở Giang Tây, nơi Lý Bạch từng đến ở đọc sách.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bất kiến - Cận vô Lý Bạch tiêu tức