27/05/2024 14:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ dạ ngẫu bạc Tây Tử hồ hí tặng Tiếu Công kỳ 1
夏夜偶泊西子湖戲贈笑公其一

Tác giả: Ngô Ỷ - 吳綺

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/10/2021 14:32

 

Nguyên tác

修竹髙梧半榻前,
老僧白髪影蕭然。
十年着眼南屏路,
看盡西湖歌舞船。

Phiên âm

Tu trúc cao ngô bán tháp tiền,
Lão tăng bạch phát ảnh tiêu nhiên.
Thập niên trứ nhãn Nam Bình lộ,
Khán tận Tây hồ ca vũ thuyền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trúc, ngô cao nửa tháp chùa,
Sư ông tóc bạc dáng người ung dung.
Mười năm dõi mắt Nam Bình,
Lén xem ca múa linh tinh Tây hồ.
Tây Tử hồ tức Tây hồ ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, sở dĩ có tên như vậy là từ bài thơ Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ kỳ 2 飲湖上初晴後雨其二 của Tô Đông Pha, đem Tây hồ so sánh với Tây Thi, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành thời Xuân thu: “Dục bả Tây hồ tỷ Tây Tử, Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi” 欲把西湖比西子,淡妝濃抹總相宜 (Muốn đem Tây hồ so với Tây Thi, Trang điểm đậm hay nhạt đều đẹp cả). Từ đó về sau người ta thường gọi Tây hồ là Tây Tử hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Ỷ » Hạ dạ ngẫu bạc Tây Tử hồ hí tặng Tiếu Công kỳ 1