10/08/2020 17:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Tắng sơn
宿甑山

Tác giả: Hàn Hoằng - 韓翃

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 21:47

 

Nguyên tác

山中今夜何人,
闕下當年近臣。
青瑣應須早去,
白雲何用相親。

Phiên âm

Sơn trung kim dạ hà nhân?
Khuyết hạ đương niên cận thần.
Thanh toả ưng tu tảo khứ,
Bạch vân hà dụng tương thân!

Dịch nghĩa

Trong núi đêm nay có ai thế?
Có đương kim cận thần của triều đình.
Gò bó trong cung khiến muốn nghỉ sớm (về đây ẩn cư).
Không rõ có thể lấy mây trắng làm người thân được không!

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trọ núi Tắng đêm nay ai thế?
Là đương kim hoàng đế cận thần
Chán gò bó, muốn an tâm
Cùng làn mây trắng kết thân được nào?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Hoằng » Túc Tắng sơn