21/05/2024 18:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảnh ảo tiên cô phú
警幻仙姑賦

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Phú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 07/11/2005 16:50

 

Nguyên tác

方離柳塢,乍出花房。
但行處,鳥驚庭樹;
將到時,影度回廊。
仙袂乍飄兮,聞麝蘭之馥郁;
荷衣欲動兮,聽環珮之鏗鏘。
靨笑春桃兮,雲髻堆翠;
唇綻櫻顆兮,榴齒含香。
盼纖腰之楚楚兮,風回雪舞;
耀珠翠之的的兮,鴨綠鵝黃。
出沒花間兮,宜嗔宜喜;
徘徊池上兮,若飛若揚。
蛾眉欲顰兮,將言而未語;
蓮步乍移兮,欲止而仍行。
羡美人之良質兮,冰清玉潤;
慕美人之華服兮,閃爍文章。
愛美人之容貌兮,香培玉篆;
比美人之態度兮,鳳翥龍翔。
其素若何:春梅綻雪;
其潔若何:秋蕙披霜。
其靜若何:松生空谷;
其艷若何:霞映澄塘。
其文若何:龍游曲沼;
其神若何:月射寒江。
遠慚西子,近愧王嬙。
生于孰地?降自何方?
若非宴罷歸來,瑤池不二;
定應吹蕭引去,紫府無雙者也。

Phiên âm

Phương ly liễu ổ, xạ xuất hoa phòng.
Đán hành xứ, điểu kinh đình thụ;
Tương đáo thì, ảnh độ hồi lang.
Tiên duệ xạ phiêu hề, văn xạ lan chi phức uất;
Hà y dục động hề, thính hoàn bội chi khanh thương.
Yếp tiếu xuân đào hề, vân kết đôi thuý;
Thần trán anh khoả hề, lưu xỉ hàm hương.
Miện tiêm yêu chi sở sở hề, phong hồi tuyết vũ;
Diệu châu thuý chi đích đích hề, áp lục nga hoàng.
Xuất một hoa gian hề, nghi sân nghi hỉ;
Bồi hồi trì thượng hề, nhược phi nhược dương.
Nga my dục tần hề, tương ngôn nhi vị ngữ;
Liên bộ xạ di hề, dục chỉ nhi nhưng hành.
Tiện mỹ nhân chi lương chất hề, băng thanh ngọc nhuận;
Mộ mỹ nhân chi hoa phục hề, siểm thước văn chương.
Ái mỹ nhân chi dung mạo hề, hương bồi ngọc triện;
Tỷ mỹ nhân chi thái độ hề, phượng chứ long tường.
Kỳ tố nhược hà: xuân mai trán tuyết;
Kỳ khiết nhược hà: thu huệ phi sương.
Kỳ tĩnh nhược hà: tùng sinh không cốc;
Kỳ diễm nhược hà: hà ánh trừng đường.
Kỳ văn nhược hà: long du khúc chiểu;
Kỳ thần nhược hà: nguyệt xạ hàn giang.
Viễn tàm Tây Tử, cận quý Vương Tường.
Sinh vu thục địa? Giáng tự hà phương ?
Nhược phi yến bãi quy lai, Dao Trì bất nhị;
Định ưng xuy tiêu dẫn khứ, tử phủ vô song giả dã.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Vừa qua rừng liễu, đã tới buồng hoa,
Chỗ đang đi, chim trên cành, tiếng kêu xào xạc,
Khi sắp đến, bước quanh thềm, bóng lượn thướt tha.
Ve vẩy tay tiên, xạ lan ngào ngạt,
Phất phơ tà áo, hoàn bội gần xa.
Mặt hoa đào, làn tóc mây xanh ngắt,
Môi anh đào, răng hạt lựu hương pha.
Tuyết múa, gió quay, lưng ong mềm mại,
Mặt tươi, da bóng, châu thúy chói lòa.
Thấp thoáng trong hoa, như mừng như giận.
Nhởn nhơ mặt nước, khi bổng, khi là.
Mày liễu cau cau, muốn nói mà còn e lệ,
Gót sen chầm chậm, muốn dừng mà vẫn dạo qua.
Phẩm chất đáng khen, giá trong ngọc sáng.
Áo quần rất đẹp, lộng lẫy văn hoa,
Kể dung mạo, hương lồng ngọc giát,
Ví phong tư, rồng cuốn, phượng sa.
Trắng như hoa mai tuyết phủ,
Sạch như bông huệ sương pha.
Nhàn tĩnh như cỗi thông mọc trong không cốc,
Diễm lệ như mây ráng soi dưới trùng ba.
Văn vẻ như rồng bơi trong đầm uốn khúc,
Quang thái như trăng dọi trên sông Ngân hà.
Tây Thi đáng thẹn, Vương Tường kém xa.
Lạ thay đến tự phương nào? Sinh ở đâu ta ?
Thật vậy, chốn Dao Trì khó bề sánh kịp, nơi tử phủ dễ kiếm đâu ra.
Hỏi người nào đấy? quả bậc tiên nga.
Bài này nằm trong hồi thứ 5 của Hồng lâu mộng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Cảnh ảo tiên cô phú