19/01/2022 05:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ Cổ Chiên

Tác giả: Võ Quê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 10/07/2009 09:45

 

Nhớ Cổ Chiên nhớ đò chiều
Vườn xanh từ thuở tìm yêu ban đầu
Gió đồng bằng quyện đời nhau
Hồn thơ phóng khoáng sắc màu thiên nhiên
Nhớ xưa nhấp rượu Cổ Chiên
Vị bần chát lưỡi thuyền nghiêng sóng duềnh
Qua Cổ Chiên ghé An Bình
Gặp người Đồng Phú gợi tình liêu trai
Nụ hôn bến cũ trăng cài
Một câu dạ cỏ ngân ngoài thư hiên
Sóng khuya lãng mạn Cổ Chiên
Em nhen ngọn lửa hương nguyền chờ ai?
Huế 20.3.2001

Nguồn: trang cá nhân của tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Quê » Nhớ Cổ Chiên