26/10/2020 11:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cơn mưa

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/08/2014 15:15

 

Nắng vụt tắt, sấm rền vang... sét nổ
Ánh chớp xa lè lưỡi chiếm chân mây
Bài thơ trên thuộc chùm thơ "Nét chấm phá"
Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Cừ » Cơn mưa