06/10/2022 22:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uyên ương
鴛鴦

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 24/03/2010 05:40

 

Nguyên tác

雌去雄飛萬里天,
雲羅滿眼淚潸然。
不須長結風波願,
鎖向金籠始兩全。

Phiên âm

Thư khứ hùng phi vạn lý thiên,
Vân la mãn nhãn lệ san nhiên.
Bất tu trường kết phong ba nguyện,
Toả hướng kim lung thuỷ lưỡng toàn.

Dịch nghĩa

Chim mái bay đi, chim trống bay lại, cách nhau cả vạn dặm trời,
Mây giăng kín lệ buồn chảy đầy mắt.
Chằng cần giữ lời thề nguyền tự do bay trong sóng gió,
Thà chịu cảnh khoá kín trong lồng mà đủ đôi.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Muôn dặm hùng thư cách biệt trời,
Mây giăng ngập mắt lệ tràn rơi.
Phong ba vùng vẫy đâu cần nguyện,
Thà khoá lồng vàng nhưng đủ đôi.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Uyên ương