10/08/2022 05:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trân Vĩ 2
溱洧 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 21:59

 

Nguyên tác

溱與洧,
瀏其清矣。
士與女,
殷其盈矣。
女曰:「觀乎?」
士曰:「既且。」
「且往觀乎
洧之外,
洵訏且樂。」
維士與女,
伊其將謔,
贈之以勺藥。

Phiên âm

Trân dữ Vĩ
Lưu kỳ thanh hĩ.
Sĩ dữ nữ,
Ân kỳ doanh hĩ.
Nữ viết: Quan hồ.
Sĩ viết: Ký thư.
Thả vãng quan hồ
Vĩ chi ngoại
Tuân hu thả lạc.
Duy sĩ dữ nữ,
Y kỳ tương hước,
Tặng dĩ thược dược.

Dịch nghĩa

Sông Trân và sông Vĩ,
Nước sâu lại trong.
Các cậu trai và các cô gái,
Đông và đầy cả mọi nơi.
Cô gái nói: đi xem.
Cậu trai nói: đã xem rồi.
Cô gái lại thêm: hãy đi xem.
Phía ngoài sông Vệ,
Tin chắc là to rộng lại vui.
Rồi cậu trai và cô gái
Nhân đấy mà nô đùa với nhau.
Rồi cậu tặng cho cô cành hoa thược dược để kết ân tình.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Sông Trân sông Vĩ hai dòng,
Thuỷ triều sâu thẳm lại trong chảy dài.
Trong vùng con gái con trai,
Kéo ra lũ lượt đông đầy vui chơi,
Nàng kêu: hãy cứ đi coi!
Chàng rằng: vừa mới xem rồi lại đây.
Nàng thêm: cùng đến xem ngay
Tới nơi sông Vĩ cõi ngoài phía xa.
Mênh mông vui thích hẳn là
Gái trai sánh bước lâu la đi cùng.
Dịp may đùa cọt vui chung,
Tặng nàng thược dược trao lòng mến yêu.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú mà hứng.

lưu: dáng sâu.
ân: nhiều người.
tương (đáng lý phải viết tương): là lẫn nhau (vì lầm lẫm âm thanh).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Trân Vĩ 2