18/08/2022 06:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thướng Đâu Suất tự
上兜率寺

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 14:43

 

Nguyên tác

兜率知名寺,
真如會法堂。
江山有巴蜀,
棟宇自齊梁。
庾信哀雖久,
何顒好不忘。
白牛車遠近,
且欲上慈航。

Phiên âm

Đâu Suất tri danh tự,
Chân như hội pháp đường.
Giang sơn hữu Ba Thục,
Đống vũ tự Tề Lương.
Dữu Tín ai tuy cửu,
Hà Ngung hảo bất vong.
Bạch ngưu xa viễn cận,
Thả dục thướng từ phàng.

Dịch nghĩa

Chùa Đâu Suất được biết đến tên,
Nơi gặp để hiểu phép chân như của nhà Phật.
Núi sông có Ba Thục,
Rường mái xây chùa từ thời Tề, Lương.
Cái bi ai của Dữu Tín tuy có từ lâu,
Cái hay của Hà Ngung không mất đi.
Xa gần có xe do trâu trắng kéo,
Nên mình muốn lên cái bè từ bi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đâu Suất chùa nổi tiếng,
Nơi giảng phép chân như.
Ba Thục là nơi chốn,
Tề Lương thưở xây chùa.
Hà Ngung, đẹp chẳng mất.
Dữu Tín buồn từ xưa.
Xa gần xe trâu trắng,
Những muốn đáp bè từ.
(Năm 763)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thướng Đâu Suất tự