18/05/2024 18:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề ba tiêu mỹ nhân đồ
題芭蕉美人圖

Tác giả: Dương Duy Trinh - 楊維楨

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2008 04:12

 

Nguyên tác

髻雲淺露月牙彎,
獨立西風意自閒。
書破綠蕉雙鳳尾,
不隨紅葉到人間。

Phiên âm

Kế vân thiển lộ nguyệt nha loan,
Độc lập tây phong ý tự nhàn.
Thư phá lục tiêu song phượng vĩ,
Bất tuỳ hồng diệp đáo nhân gian.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Tóc mây lộ hé, mày cong nhạt
Đối mặt gió thu, ý vẫn nhàn
Chuối quý mấy tàu xanh viết nát
Chẳng theo lá thắm xuống trần gian

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Duy Trinh » Đề ba tiêu mỹ nhân đồ