01/04/2023 08:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Loạn hậu quy cố viên vịnh mai
亂後歸故園詠梅

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 22:03

 

Nguyên tác

萬紫千紅都是春,
等閑開謝總紛紛。
雪中不改堅貞操,
惟有寒梅伴主人。

Phiên âm

Vạn tử thiên hồng đô thị xuân,
Đẳng nhàn khai tạ tổng phân phân.
Tuyết trung bất cải kiên trinh tháo,
Duy hữu hàn mai bạn chủ nhân.

Dịch nghĩa

Muôn tía nghìn hồng đều là xuân cả,
Hãy xem: nở rồi tàn, rối bời bời.
Trong tuyết lạnh, không đổi tiết tháo, kiên trinh,
Chỉ có mai gầy là bạn với chủ nhân.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Muôn tía ngàn hồng đấu sắc xuân,
Nở rồi tàn héo rối phân phân.
Kiên trinh tiết tháo bền trong tuyết,
Chỉ bạn mai gầy với chủ nhân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Loạn hậu quy cố viên vịnh mai