11/08/2020 11:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thà rằng chẳng biết cho xong

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 14:28

 

Thà rằng chẳng biết cho xong,
Biết ra như xúc như đong lấy sầu.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thà rằng chẳng biết cho xong