18/05/2024 16:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tử Lộ vấn tân xứ

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 26/12/2022 04:44

 

Phiên âm

Phù hải[1] năng tòng khứ thế ti (tư),
Nhữ tân nhất vấn khởi đồ vi?
Thiên thu giang thượng lâm gian thụ,
Lạc nhật hoàng trần tự tại xuy.

Dịch nghĩa

Cười bè ra biển có thể nghĩ chuyện lánh đời,
Hỏi bến Nhữ, lẽ nào lại vô ích?
Ngàn năm qua, nơi cánh rừng ven sông này,
Mặt trời lặn xuống, bụi vàng tự do bay lượn.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Bè ra biển, nghĩ lánh đời,
Hỏi bến đò, đâu phải lời viển vông.
Nhìn năm rừng ở ven sông,
Mặt trời lặn, thấy bay tung bụi vàng.
Nguyên chú: “Di tích nằm bên sông Nhữ Thuỷ (thuộc tỉnh Hà Nam), ở đây có một cánh rừng râm mát thật đáng yêu”.

Thiên Vi tử trong sách Luận ngữ chép: “Trường Thư và Kiệt Nịch (hai vị ẩn sĩ) đang sóng đôi cày ruộng, Khổng Tư đi ngang qua, sai Tử Lộ hỏi thăm bến đò”. Người đời sau thường dùng từ này để tỏ ý mong được chỉ vẽ, nhằm thoát khỏi sự bế tắc.

[1] Cưỡi bè ra biển. Sách Luận ngữ có chép câu nói của Khổng Tử: “Nếu đạo học không thực hiện được, thì ta sẽ cưỡi bè ra biển (để tìm tiên cảnh), kẻ đi theo ta là Tử Do (tức Tử Lộ) đó chăng?”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Tử Lộ vấn tân xứ