05/08/2020 00:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 7 (Cù Đường tào tào thập nhị than)
竹枝詞九首其七(瞿塘嘈嘈十二灘)

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 14:14

 

Nguyên tác

瞿塘嘈嘈十二灘,
人言道路古來難。
長恨人心不如水,
等閒平地起波瀾。

Phiên âm

Cù Đường tào tào thập nhị than,
Nhân ngôn đạo lộ cổ lai nan.
Trường hận nhân tâm bất như thủy,
Đẳng nhàn bình địa khởi ba lan.

Dịch nghĩa

Cù Đường với mười hai ghềnh gầm thét
Người bảo xưa nay đó là đường đi khó
Hận mãi, lòng người không như nước sông
Mà là đất bằng bỗng dưng nổi sóng

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mười hai ghềnh thác Cù Đường
Xưa nay vẫn mãi là đường khó đi
Người không như nước, hận vì
Đất bằng sóng nổi từ khi vui buồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Trúc chi từ cửu thủ kỳ 7 (Cù Đường tào tào thập nhị than)