02/04/2023 13:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ly tao
離騷

Tác giả: Lục Quy Mông - 陸龜蒙

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2014 17:26

 

Nguyên tác

天問復招魂,
無因徹帝閽。
豈知千麗句,
不敵一讒言。

Phiên âm

“Thiên vấn” phục “Chiêu hồn”[1],
Vô nhân triệt đế hôn.
Khởi tri thiên lệ cú,
Bất địch nhất sàm ngôn.

Dịch nghĩa

“Thiên vấn” rồi “Chiêu hồn”,
Cũng không cách gì lọt qua cửa cung vua được.
Mới biết, cả ngàn lời hay ý đẹp,
Cũng thua một lời sám tấu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

“Thiên vấn” rồi “Chiêu hồn” cũng vậy
Không cách gì động khuấy quân vương
Mới hay thơ phú đường đường
Cũng thua sàm tấu của phường tiểu nhân
Ly tao là bài ca bất hủ của Khuất Nguyên, người nước Sở thời Chiến Quốc, kể nỗi niềm của ông, một trung thần, bị vua nghe lời sám tấu, đầy ải đi nơi rừng sâu nước độc.

[1] Thiên vấnChiêu hồn, cũng do Khuất Nguyên viết, cảnh báo hoạ mất nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Quy Mông » Ly tao