04/12/2021 03:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư
山居

Tác giả: Bão Dung - 鮑溶

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2013 17:18

 

Nguyên tác

窈窕垂澗蘿,
蒙茸採葛花。
鴛鴦臨碧水,
照影舞金沙。

Phiên âm

Yểu điệu thuỳ giản la,
Mông nhung thái cát hoa.
Uyên ương lâm bích thuỷ,
Chiếu ảnh vũ kim sa.

Dịch nghĩa

Cây leo nữ la buông ẻo lả bên bờ suối,
Hái hoa sắn mềm như nhung.
Vit uyên ương nhào vào làn nước biếc,
hình ảnh chúng nhảy múa rõ nét trên bãi cát vàng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dây nữ la rủ buông bên suối
Hoa sắn mềm hái cuối hàng rào
Uyên ương nước biếc lội vào
Múa may tạo ảnh bờ ao cát vàng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bão Dung » Sơn cư