10/05/2021 13:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mượn thơ Trần Tử Ngang

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2010 03:02

 

"Trước không thấy người trước
Sau chẳng thấy người sau"
Bởi em làm loá mắt
Ta thấy gì nữa đâu
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Mượn thơ Trần Tử Ngang