06/07/2022 22:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cách mệnh tiên cách tâm
革命先革心

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Beyblade0105 vào 15/02/2019 21:23

 

Nguyên tác

革命先革心,
改造社會先改造自己。
檢肅深心,
厲行自承批評。
先之以自己修身,
繼之以教化部屬,
繼之以感應民衆。

Phiên âm

Cách mạng tiên cách tâm,
Cải tạo xã hội tiên cải tạo tự kỷ.
Kiểm túc thâm tâm,
Lệ hành tự thừa phê bình.
Tiên chi dĩ tự kỷ tu thân,
Kế chi dĩ giáo hoá bộ thuộc,
Kế chi dĩ cảm ứng dân chúng.

Dịch nghĩa

Làm cách mạng trước hết phải cách mạng tấm lòng,
Cải tạo xã hội trước hết phải cải tạo bản thân mình.
Kiểm điểm sâu sắc tận nơi đáy lòng,
Nghiêm khắc thực hành tự phê bình.
Trước tiên hãy tự mình tu sửa bản thân,
Kế đó mới dạy bảo cấp dưới,
Sau nữa làm cho quần chúng đồng lòng.

Bản dịch của Thu Diệu

Cách mạng trước tiên ở tấm lòng
Ắt là mọi việc sẽ thành công,
Cải tạo bản thân phải làm trước
Tiếp theo mới cải tạo cộng đồng.
Kiểm điểm cho sâu đáy lòng ta,
Tự phê bình phải rất thật thà,
Tu thân trước khi dạy cấp dưới,
Toàn dân một dạ quyết xông pha.
Tân Trào, đầu năm 1945

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Cách mệnh tiên cách tâm