27/03/2023 19:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa tết

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:17

 

Trận gió đầu giêng thoảng trước màn
Hoa bên hàng giậu gửi hương sang
Có thư bạn cũ Lâm Đồng xuống
Thêm vị hoa đào đất vỡ hoang
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Hoa tết