29/11/2020 06:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương tư thụ
相思樹

Tác giả: Quyền Đức Dư - 權德輿

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/07/2014 14:35

 

Nguyên tác

家寄江東遠,
身對江西春。
空見相思樹,
不見相思人。

Phiên âm

Gia ký Giang Đông viễn,
Thân đối Giang Tây xuân.
Không kiến tương tư thụ,
Bất kiến tương tư nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhà tận Giang Đông xa thẳm
Xuân về thân gửi Giang Tây
Không thấy người tương tư cũ
Chỉ tương tư thụ hoa đầy
Cây tương tư cao 6-15 m, lá như lá liễu, hoa vàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quyền Đức Dư » Tương tư thụ